Представяне на проекти от седмокласниците с учители г-жа Стоилка Димитрова и г-жа Василка Стойкова в часовете по КМИТ

В продължение на няколко седмици в часовете по Компютърно моделиране и информационни технологии учениците от 7. клас изучаваха как се разработва проект. Под ръководството на своите учители по КМИТ – г-жа Стоилка Димитрова и г-жа Василка Стойкова седмокласниците преминаха през етапите на създаване на проект, като се разделиха на екипи по двама, избраха желана тема, определиха целите и реализираха планираните дейности.

Възпитаниците ни представиха крайните си резултати под формата на презентации пред съучениците си на мултимедийните екрани в компютърните кабинети. За финализиране на проектите си седмокласниците разпечатиха презентациите си на цветен принтер и с най-добрите разработки предстои да бъде изготвена изложба в училището ни.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.