Обществен съвет

Обществен съвет при I ОУ „Свети Климент Охридски“ – град Пазарджик

  1. Стоянка Перничева, родител – председател
  2. Иванка Панкева, представител на ПРБ – Община Пазарджик – член
  3. Ангелина Ангарова, родител – член
  4. Александра Паталенска, родител – член
  5. Гергана Божкова, родител – член

Протокол № 1/23.10.2023 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 2/25.01.2024 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 3/21.03.2024 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

За учебната 2022/2023 година

Протокол № 1/27.10.2022 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 2/25.01.2023 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 3/29.03.2023 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 4/25.04.2023 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 5/13.07.2023 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 6/14.09.2023 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

ОТЧЕТ за дейността на Обществения съвет – 2022-2023тук

За учебната 2021/2022 годинановоизбран Обществен съвет, от 11.01.2022 г.

Протокол № 1/11.01.2022 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 2/17.03.2022 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 3/26.04.2022 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 4/11.07.2022 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 5/ 12.09.2022 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

ОТЧЕТ за дейността на Обществения съвет – 2021-2022тук

За учебната 2021/2022 година

Протокол № 1/13.09.2021 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 2/25.10.2021 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

За учебната 2020/2021 година

Протокол № 1/17.09.2020 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 2/19.10.2020 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 3/02.03.2021 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 4/26.04.2021 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 5/07.07.2021 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

За учебната 2019/2020 година

Протокол № 1/17.09.2019 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 2/18.10.2019 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протоол № 3/09.03.2020 г. от заседание на Обществения съвет⇒ тук

Протокол № 4/08.07.2020 г. от заседание на Обществения съвет⇒ тук

За учебната 2018/2019 година

Протокол № 1/10.12.2018 г. от заседание на Обществения съвет тук

Протокол № 2/07.03.2019 г. от заседание на Обществения съвет тук

Протокол № 3/28.03.2019 г. от заседание на Обществения съвет тук

Протокол № 4/30.04.2019 г. от заседание на Обществения съвет тук

Протокол № 5/05.07.2019 г. от заседание на Обществения съвет тук