Обществен съвет

Обществен съвет при Първо основно училище „Свети Климент Охридски“ Пазарджик

  1. Илиана Николова, родител – председател

2. Гергана Табакова, Директор Дирекция „Образование и култура“ в Община Пазарджик – член

3. Весела Пръмова, родител – член

4. Иванка Георгиева, родител – член

5. Данаил Трендафилов, родител – член