Обществен съвет

Обществен съвет при I ОУ „Свети Климент Охридски“ – град Пазарджик

  1. Илиана Николова, родител – председател
  2. Гергана Табакова, Директор Дирекция „Образование и култура“ в Община Пазарджик – член
  3. Весела Пръмова, родител – член
  4. Иванка Георгиева, родител – член
  5. Данаил Трендафилов, родител – член

За учебната 2020/2021 година

Протокол № 1/17.09.2020 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 2/19.10.2020 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

За учебната 2019/2020 година

Протокол № 1/17.09.2019 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 2/18.10.2019 г. от заседание на Обществения съвет ⇒ тук

Протокол № 3/09.03.2020 г. от заседание на Обществения съвет⇒ тук

Протокол № 4/08.07.2020 г. от заседание на Обществения съвет⇒ тук

За учебната 2018/2019 година

Протокол № 1/10.12.2018 г. от заседание на Обществения съвет тук

Протокол № 2/07.03.2019 г. от заседание на Обществения съвет тук

Протокол № 3/28.03.2019 г. от заседание на Обществения съвет тук

Протокол № 4/30.04.2019 г. от заседание на Обществения съвет тук

Протокол № 5/05.07.2019 г. от заседание на Обществения съвет тук