Екип

ЕКИП на

Първо основно училище „Свети Климент Охридски“ – град Пазарджик

Ръководство:

 1. Грета Димитрова – Директор, ХООС
 2. Албена Пепелова – Заместник-директор УД, География и икономика
 3. Василка Стойкова – Заместник-директор УД, Компютърно моделиране и информационни технологии

ЕПЛР:

 1. Иванка Ангелова – психолог
 2. Дочка Добрева – ресурсен учител
 3. Даниела Микова – логопед

Учители/ старши учители  в Начален етап:

 1. Ангелина Пенчева –  учител в НЕ
 2. Валерия Годжунова – учител в НЕ
 3. Десислава Хайдукова – учител в НЕ
 4. Цонка Рабаджийска – учител в НЕ
 5. Марияна Минчева – учител в НЕ
 6. Мая Гаджева – учител в НЕ
 7. Петрана Петрова-Асенова – учител в НЕ
 8. Спаска Узунова – учител в НЕ
 9. Стоянка Попова – учител в НЕ

Учители/ старши учители в ГЦДО:

 1. Гергана Манчева – учител  в НЕ в ГЦДО
 2. Ели Тоткова – учител в НЕ в ГЦДО
 3. Стоянка Камбурова-Колева –  учител в НЕ в ГЦДО
 4. Магдалена Димитрова – учител в НЕ в ГЦДО
 5. Маргарита Костадинова – учител в НЕ в ГЦДО
 6. Диана Баташка – учител в НЕ в ГЦДО
 7. Радка Белкина – учител в НЕ в ГЦДО
 8. Гергана Тодорова – учител в ПЕ в ГЦДО
 9. Росица Пеева – учител в ПЕ в ГЦДО
 10. Гина Минкова – учител в ПЕ в ГЦДО
 11. Валентина Нгуен – учител в ПЕ в ГЦДО

Учители/старши учители в  Прогимназиален етап:

 1. Валентина Коцакова – учител по математика
 2. Виолета Гълъбова – учител по музика
 3. Дочка Добрева – учител по КМИТ
 4. Елена Иванова-Пенова – учител по БЕЛ и АЕ
 5. Георги Руков – учител по изобразително изкуство
 6. Ирина Илиева – учител по английски език в НЕ
 7. Вероника Ежова – учител-лектор по биология и здравно образование
 8. Николай Докторски –  учител по физическо възпитание и спорт
 9. Парашкева Стайкова-Роглева – учител по история и цивилизации; учител по география и икономика
 10. Петър Нгуен – учител по БЕЛ
 11. Петя Докторска – учител по математика,  КМИТ
 12. Радослава Велева – учител по БЕЛ
 13. Соня Михова – учител по физика и астрономия, човекът и природата, компютърно моделиране
 14. Стефан Камаринчев – учител по технологии и прeдприемачество
 15. Стоилка Димитрова – учител по математика, КМИТ
 16. Уляна Данаилова – учител по английски език
 17. Богдан Грозданов – учител по физическо възпитание и спорт

Непедагогически персонал:

 1. Анета Карагьозова – медицинска сестра
 2. Ана Пейчинова – счетоводител
 3. Цветелина Райкова – касиер-домакин
 4. Божидар Ваклинов – огняр
 5. Груйо Дамянов – шофьор, огняр
 6. Атанаска Петрова – хигиенист
 7. Атанаска Божилова – хигиенист
 8. Ангелина Милова – хигиенист
 9. Велка Добрева – хигиенист
 10. Магдалена Нонова – хигиенист