Екип

ЕКИП на

Първо основно училище „Свети Климент Охридски“ – град Пазарджик

Ръководство:

 1. Грета Димитрова – Директор, ХООС
 2. Албена Пепелова – Заместник-директор УД, География и икономика
 3. Василка Стойкова – Заместник-директор УД, Компютърно моделиране и ИТ

ЕПЛР:

 1. Иванка Ангелова – психолог
 2. Дочка Добрева – ресурсен учител
 3. Даниела Микова – логопед

Учители в Начален етап:

 1. Ангелина Пенчева –  учител в НЕ
 2. Валерия Годжунова – учител в НЕ
 3. Десислава Хайдукова – учител в НЕ
 4. Калинка Спасова – учител в НЕ
 5. Марияна Минчева – учител в НЕ
 6. Мая Гаджева – учител в НЕ
 7. Петрана Петрова-Асенова – учител в НЕ
 8. Спаска Узунова – учител в НЕ

Учители в ГЦДО:

 1. Гергана Манчева – учител в НЕ в ГЦДО
 2. Ели Тоткова – учител в НЕ в ГЦДО
 3. Стоянка Камбурова-Колева –  учител в НЕ в ГЦДО
 4. Стоянка Томова – учител в НЕ в ГЦДО
 5. Цонка Рабаджийска – учител в НЕ в ГЦДО
 6. Гергана Тодорова – учител в ПЕ в ГЦДО
 7. Емилиана Йорданова – учител в ПЕ в ГЦДО
 8. Дочка Добрева – учител в ПЕ в ГЦДО

Учители  Прогимназиален етап:

 1. Валентина Коцакова – учител по математика
 2. Виолета Гълъбова – учител по музика
 3. Георги Руков – учител по изобразително изкуство, ФВС
 4. Елена Иванова-Пенова – учител по БЕЛ и АЕ
 5. Ирина Илиева – учител по английски език в НЕ
 6. Мария Реджова – учител-лектор по биология и здравно образование
 7. Николай Докторски –  учител по физическо възпитание и спорт
 8. Парашкева Роглева – учител-лектор по география и икономика
 9. Петър Нгуен – учител по БЕЛ
 10. Петя Докторска – учител по математика, компютърно моделиране и ИТ
 11. Радослава Велева – учител по БЕЛ
 12. Соня Михова – учител по физика и астрономия, човекът и природата, компютърно моделиране
 13. Стефан Камаринчев – учител по технологии и прeдприемачество, изобразително изкуство
 14. Стоилка Димитрова – учител по математика, компютърно моделиране и ИТ
 15. Уляна Данаилова – учител по АЕ
 16. Цветана Кадьова – учител по история и цивилизации, човекът и общество

Непедагогически персонал:

 1. Анета Карагьозова – медицинска сестра
 2. Ана Пейчинова – счетоводител
 3. Цветелина Райкова – касиер-домакин
 4. Божидар Ваклинов – огняр
 5. Груйо Дамянов – шофьор, огняр
 6. Атанаска Петрова – хигиенист
 7. Атанаска Божилова – хигиенист
 8. Ангелина Милова – хигиенист
 9. Велка Добрева – хигиенист