Прием

Училището предлага:

  • едносменен режим на обучение от I до VII клас;
  • избираеми учебни предмети: български език и литература, математика, английски език;
  • спортни дейности: минибаскетбол за начален етап и баскетбол за прогимназиален етап;
  • училищна униформа с логото на училището;
  • обедно хранене чрез кетъринг;
  • две училищни библиотеки;
  • богата материална база;
  • медицинско лице, училищен психолог, логопед и ресурсен учител;
  • видео-наблюдение и пропускателен режим;
  • Служебни акаунти в електронен дневник „Школо“ и в платформата Office 365 и приложението Microsoft Teams.

Заповед на директора за утвърждаване на Училищен план-прием за учебната 2023-2024 година – ТУК

Прием на ученици в ПЕТИ КЛАС за учебната 2023 – 2024 година в I ОУ „Свети Климент Охридски“ – град Пазарджик

Прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2023 – 2024 година в I ОУ „Свети Климент Охридски“ – град Пазарджик

Заявление за записване на ученик в 1. клас – ТУК

Заявления за записване на ученика в 5. клас – ТУК

Свободни места до утвърдения училищен план-прием

за учебната 2022-2023 година:

2.А клас – 8

2.В клас – 2

4.Б клас – 4

7.А клас – 2