Прием

Свободни места до утвърдения училищен план-прием

за учебната 2022-2023 година:

2.А клас – 8

2.В клас – 1

4.Б клас – 4

7.А клас – 2

Прием на ученици в ПЕТИ КЛАС за учебната 2022 – 2023 година в I ОУ „Свети Климент Охридски“ – град Пазарджик /първо класиране/– публикувано на 14.06.2022 г.

Списък на приетите ученици за ПЕТИ КЛАС за учебната 2022 – 2023 година /първо класиране/ТУК.

Крайният срок за записване на учениците за 5. клас за учебната 2022-2023 година е 20.06.2022 г. с Удостоверение за завършен начален етап на основно образование /оригинал/ и копие на Удостоверение за раждане.

Важно за прием на ученици в 1. клас за учебната 2022-2023 година /второ класиране/ – публикувано на 13.06.2022 г.

В I ОУ „Свети Климент Охридски“ – град Пазарджик няма свободни места за прием на ученици в 1. клас за учебната 2022 – 2023 година.

Прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022 – 2023 година в I ОУ „Свети Климент Охридски“ – град Пазарджик /първо класиране / – публикувано на 07.06.2022 г.

Списък на приетите ученици за ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022 – 2023 година /първо класиране / – ТУК.

Заявление за записване на ученик в 1. клас – ТУК

Заявления за записване на ученика в 5. клас – ТУК

Училищен план-прием за учебната 2022-2023 година – ТУК

  • Заявление от родителя по образец на училището
  • Копие от удостоверение за раждане
  • Удостоверение за преместване (когато кандидатът идва от друго училище или Свидетелство за завършен клас, ако има прекъсване на учебния процес)
  • Медицински картон с нанесени имунизации

Необходимата допълнителна информация по всички въпроси може да се получи
всеки присъствен ден от 8.00 до 17.00 ч. на следния телефон:

Адрес: гр. Пазарджик, ул. „Васил Левски“ №58

сайт: https://kliment-ohridski.com

Ел. поща: ou_ohridski_pz@mail.bg

Училището предлага:

* целодневна организация на учебния ден
* кетърингово хранене
* медицинска сестра
* библиотека
* допълнителни спортни занимания

* работа с училищен психолог

* ресурсен учител

*логопед

* тетрадки с тесни и широки редове по писане – 5 бр.;
* тетрадки с големи квадратчета по математика – 5 бр.;
* цветни моливи, флумастери, пластилин, акварелни (водни) бои;
* линия, триъгълник;
* моливи за писане, острилка, гума;
* химикалки (сини);
* блок за рисуване, скицник, четки – дебела и по-тънка;
* гланцово блокче, ножичка, сухо лепило;
* спортен екип;
* тефтерче.