Прием

Списък на приетите ученици в ПЕТИ клас за учебната 2021-2022 година в IОУ „Свети Климент Охридски“ – град Пазарджик – тук.

Списък на приетите ученици в ПЪРВИ клас за учебната 2021-2022 година в IОУ „Свети Климент Охридски“ – град Пазарджик – тук.

Училищен план-прием за учебната 2021/2022 г. – тук

За постъпване от І-ви до VІІ-ми клас по време на учебната година:
  • Заявление от родителя по образец на училището
  • Копие от удостоверение за раждане
  • Удостоверение за преместване (когато кандидатът идва от друго училище или Свидетелство за завършен клас, ако има прекъсване на учебния процес)
  • Медицински картон с нанесени имунизации
Допълнителна информация:

Необходимата допълнителна информация по всички въпроси може да се получи
всеки присъствен ден от 8.00 до 17.00 ч. на следния телефон:

034 98 81 17

Адрес: гр. Пазарджик, ул. „Васил Левски“ №58

сайт: http://kliment-ohridski.com

Ел. поща: ou_ohridski_pz@mail.bg

Училището предлага:

* целодневна организация на учебния ден
* кетърингово хранене
* медицинска сестра
* библиотека
* допълнителни спортни занимания

* работа с училищен психолог

* ресурсен учител

*логопед

Най-необходимото за първи клас

* тетрадки с тесни и широки редове по писане – 5 бр.;
* тетрадки с големи квадратчета по математика – 5 бр.;
* цветни моливи, флумастери, пластилин, акварелни (водни) бои;
* линия, триъгълник;
* моливи за писане, острилка, гума;
* химикалки (сини);
* блок за рисуване, скицник, четки – дебела и по-тънка;
* гланцово блокче, ножичка, сухо лепило;
* спортен екип;
* тефтерче.