Контакти

Адрес: гр. Пазарджик, ул. „Васил Левски“  № 58

телефони: 034/98 81 17; 034/98 87 01

сайт: kliment-ohridski.com

ел. поща: ou_ohridski_pz@mail.bg

1302502@edu.mon.bg