Начало

А К Т У А Л Н О

КЛИМЕНТОВИ ДНИ  109 г. IОУ „Св. Кл. Охридски“

Конкурс за творческо писане тук 

Денят на народните будители в нашето училище тук.

Общински ученически игри 2018-2019 г. Лека атлетика тук.

Уроците в музея – интересни и приятни тук.

Кампанията за събиране на батерии в нашето училище продължава. Класирането по класове до сега тук.

Екоинициативи „Да победим замърсяването с пластмаси!“ тук.

Учителят по изобразително изкуство – Георги Руков започна обновяване на кабинета си. Очаквайте продължение…

Нашите ученици  спортуват и печелят състезания  награждаването…

Клуб „В царството на книгите“ тук.

На 22 октомври 2018 г.  се откриклуб „В царството на книгите“, иформация за което прочетете тук

Видеоматериал 

Състезание за най-добър четец  тук.

За акцията „Да изчистим България заедно“ може да прочетете тук.

Откриване на учебната година

Забавни игри в междучасията

Обновеният училищен двор тук.

 

 

 

 

 

 

 

Стефан Камаринчев – учител по технологии и предприемачество и изобразително изкуство нарисува най-хубавия жираф на спортното ни игрище

Снимката е направена от четвъртия етаж на училището