История

1909 г.
Основаване на прогимназия “Свети Климент Охридски” в сградата до моста на р.Марица, наричана “Щаба”. Първи директор е Петко Иванов.
1929 г.
Преместв се в сградата на днешното „проф. Иван Батаклиев“.
1939 г.
Ново преместване в сградата на настоящето СОУ”Д-р Петър Берон”, в 10 класни стаи и 240 ученика в шест паралелки от V до VІІ клас.
1955 г.
Слива се с отделенията на НУ ”Васил Левски” в ОУ ”Климент Охридски”. Броят на учениците е 2000 и се достроява допълнително крило с 9 класни стаи – по 3 на всеки етаж.
1959г.
Обособява се отново като самостоятелна прогимназия до VІІ клас.
1962 г.
Откриват се 5 осмокласни паралелки.
1972 г.
Премества се в сградата на училище ”Васил Друмев”.
1976 г.
Към прогимназията преминават четвъртите класове на НУ  ”Васил Левски”.
1977 г.
Училището сенанася  в настоящата  сграда на ул. ”Васил Левски”, като преминава в ОУ. Обучават се ученици в ПДГ и ученици от І до VІІІ клас. Директор е Никола Иванчев.
1981 г.
Основното училище прераства в ЕСПУ  с три паралелки ІХ клас.
1983 г.
Обособява се като основно училище.
1984 г.
Училището чества 75 годишен юбилей. Наградено е с орден “Кирил и Методий” І-ва степен.
1986 г.
Част от учениците и учителитепреминават в новооткритото в съседство СОУ ”Димитър Гачев”.
1989 г.
Откриват се паралелки с изучаване на музикални инструменти – пиано, цигулка и акордеон.
1991 г.
С тържествен водосвет е възстановено името “Свети Климент Охридски”.
Директор на училището е г-жа Роза Панайотова.
1993 г.
Поставя се началото на традиционните
съвместни концерти на учениците и
преподавателите от музикалните паралелки.
1994 г.
ІОУ „Свети Климент Охридски“ посреща своята 85 годишнина с 830 ученика, 34 паралелки от І до VІІІ клас и 57 учители.
1999 г.
Училището посреща своя 90 годишен юбилей с 35 паралелки, 56 учители и 15 човека – служащи. Започва изучаването на вероучение.
2000 г.
Броят на паралелките е 33. В тях се обучават 775 ученика, а учителите са 52.
2004 г.
95 години  – ІОУ  „Свети Климент
Охридски“, Пазарджик.
Създаденн е компютърен кабинет, с 10 компютърни конфигурации и постоянен Интернет.
Провежда се математическа щафета, лекоатлетическа щафета и много училищни състезания. През пролетта
е проведен Ден на таланта.
2009 г.
На 11.V.2009 г. е проведена
педагогическа конференция, а материалите от нея са събрани в книга. С множество прояви е отбелязан стогодишния юбилей. Открита е мултимедийна зала, училищно пано, музеен кът.
Компютърните кабинети са два –
съвременно оборудвани с принтер, 
скенер, свързани в локална мрежа и достъп до Интернет.
Балът с маски е вълнуващ за учениците. Провеждат се много училищни конкурси в десетневката, посветена на патронния празник. Много са и наградените ученици. За първи път се провежда конкурс за мултимедиен проект.
В тържественият концерт на
25 ноември се проявяват
артистичните заложби на учениците.
Проведена е среща на поколенията с припомняне на съкровени спомени.
Факелното шествие в навечерието на празника е атрактивно за всички
в града. Ученици, учители, родители преминават по местата,
където се е помещавало училището.

Използвани са материали от летописната книга на училището