Сертификати за първокласниците по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

57 първокласници от 1. a, 1. б и 1. в клас получиха от директора на училището, г-жа Грета Димитрова, своите сертификати за успешно преминато обучение по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”. Учениците от първите класове, разделени в 12 групи, под ръководството на г-жа Василка Стойкова, заместник-директор по учебната дейност, се обучаваха да работят с приложението Microsoft Teams.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.