Транснационална среща по проект „Ние сме мостът, не границата“ по програма „Еразъм+“

Втора транснационална среща по проект „Ние сме мостът, не границата“ по програма „Еразъм +“ К201 се състоя от 20 до 24 септември в Гърция. Домакин на събитието беше Частно училище „Платон“ в гр. Катерини. Присъстваха членове на организациите партньори от Испания, Турция, Румъния и Гърция. Нашето училище – като координатор на проекта – беше представено от Албена Пепелова, Уляна Данаилова, Радослава Велева, Ваня Ангелова и Ирина Илиева. Дейностите по проекта имат за цел да насърчат сътрудничеството между училища, ученици и учители, за да се повиши осведомеността за различни култури и религии и да се възпитава „толерантност към разнообразието“ в Европейския съюз. Затова и в училище „Платон“ бяха проведени работни срещи, които предоставиха на партньорите широки възможности за интегриране на национални и международни подходи при преподаването на толерантност чрез споделяне на идеи, методи и добри практики. Участниците посетиха античния град Дион в подножието на планината Олимп, както и едни от най-известните раннохристиянски и византийски паметници в Солун, включени в списъка на световното богатство на ЮНЕСКО.Осъществена бе и среща със заместник-кмета по планиране и развитие на гр. Катерини – Ставрос Христофоридис, като бяха обсъдени възможностите за междукултурен диалог в рамките на „Платформата на европейската училищна общност“.Проектът предвижда нови срещи в Румъния, Турция и Испания, насочени към споделяне на опит в културен, исторически и религиозен аспект като средство за учене и откриване на многообразието в света.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.