Обучение по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

От 8 до 10 юли 2021 г. в гр. Поморие се проведе обучение на педагогическите специалисти на I ОУ „Свети Климент Охридски“- гр. Пазарджик по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на тема : „Тренинг за справяне със стреса и емоционалното прегаряне в образователната среда. Повишаване на самочувствието и позитивната самооценка на педагогическия специалист“. Ежедневно поради една или друга причина, всеки човек е подложен на стрес. Едно от уменията, които придобихме, беше свързано с това как възприемаме информация, поднесена конкретно за нас. За целта проведохме интересни колективни игри, работихме в екип и разбрахме как правилно да реагираме в стресова ситуация. Продължителността на обучението е 48 часа. Участниците ще получат удостоверение с 3 квалификационни кредита. Обучението премина при отлична организация и в условия на активна обучителна дейност. Изказваме благодарност на организатора на тренинга-МАТЕВ СТРОЙ ЕООД и домакините от хотел Феста Виа Понтика – гр. Поморие. За всички участници мероприятието беше ползотворно и приятно! Лято, море, екипност и усмивки – очаквано добра комбинация!

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.