Ученици

Работно време на училищната библиотека:

вторник – от 10,30 ч. до 11,30 ч.

четвъртък – от 10,30 ч. до 11,30 ч.

За библиотеката отговаря госпожа Цонка Рабаджийска

Списък с книги за през лятото – за бъдещи седмокласници през учебната 2021-2022 учебна година – тук.

Концерт-спектакъл, посветен на 110 години от създаването на IОУ „Свети Климент Охридски“ Пазарджик „Със словото победихме времето“ в снимки:

Снимките са авторско право на Нели Манчева и Никола Колев

Из училищния живот: