Информационна банка с методически разработки на уроци, посветени на толерантността

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.

Разработени уроци на английски език за толерантността:

GREECE / ГЪРЦИЯ

ЕКПАIΔEYTHPIA ΠΛΑΤΩΝ, KATERINI, GREECE – „In the Other`s shoes“/“В обувките на другия“/

ЕКПАIΔEYTHPIA ΠΛΑΤΩΝ, KATERINI, GREECE – „A step towards life“ /“Стъпка към живота“/

ROMANIA / РУМЪНИЯ

SECONDARY SCHOOL „D.D.PĂTRĂȘCANU”, TOMESTI-LASI, ROMANIA – „Friendship“ /“Приятелство“/

SECONDARY SCHOOL „D.D.PĂTRĂȘCANU”, TOMESTI-LASI, ROMANIA – „Let’s be tolerant“ / „Да бъдем толерантни“/

SECONDARY SCHOOL „D.D.PĂTRĂȘCANU”, TOMESTI-LASI, ROMANIA  – „Bursting Stereotypes“ /“Да разрушим стериотипите“/

SECONDARY SCHOOL „D.D.PĂTRĂȘCANU”, TOMESTI-LASI, ROMANIA „Let’s Share“ /“Да споделим“/

SECONDARY SCHOOL „D.D.PĂTRĂȘCANU”, TOMESTI-LASI, ROMANIA – „Are we tolerant?“ /“Толерантни ли сме?“/

SECONDARY SCHOOL „D.D.PĂTRĂȘCANU”, TOMESTI-LASI, ROMANIA – „Teaching of tolerance“ /“Обучение по толерантност“/

SPAIN / ИСПАНИЯ

NBU „AZBUKARCHETA“, MADRID, SPAIN – „A lesson for tolerance day“ /“Урок, посветен на Деня на толерантността“

ASOCIACION DE BULGAROS Y CREADORES DEL ARTE, TORREJON, MADRID, SPAIN – „What does kindness mean?“ /“Какво значи доброта“/

KINDERGARTEN „BABY ERASMUS“, BADAJOZ, SPAIN – „Games for building tolerance between children“ /“Игри за изграждане на толерантност между децата“/

BULGARIA / БЪЛГАРИЯ

PRIMARY SCHOOL „SAINT KLIMENT OHRIDSKI“, PAZARDZHIK, BULGARIA – „We are different, but equal“ / „Ние сме различни, но равни“/

PRIMARY SCHOOL „SAINT KLIMENT OHRIDSKI“, PAZARDZHIK, BULGARIA – „Fear and aggression“ /“Страх и агресия“/

PRIMARY SCHOOL „SAINT KLIMENT OHRIDSKI“, PAZARDZHIK, BULGARIA – „Pink Shirt Day“ /“Ден на розовата фланелка“/

PRIMARY SCHOOL „SAINT KLIMENT OHRIDSKI“, PAZARDZHIK, BULGARIA – „The City of Tolerance“ /“Градът на толерантността“/

TURKEY / ТУРЦИЯ

NECMETTIN ERBAKAN ÜNIVERSITESI,   KONYA, TURKEY – „About the problems in our environment in terms of gender, race and ancestry“