Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“

Вход към официалната страница на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ТУК

Обща информация за проектаТУК

29.10.2021 г. – Сертификати за първокласниците от участие в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

57 първокласници от 1. a, 1. б и 1. в клас получиха от директора на училището, г-жа Грета Димитрова, своите сертификати за успешно преминато обучение по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”. Учениците от първите класове, разделени в 12 групи, под ръководството на г-жа Василка Стойкова, заместник-директор по учебната дейност, се обучаваха да работят с приложението Microsoft Teams.

26.10.2021 г. – Обучения на родители на първокласници по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Приключиха обученията по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”. Последни в занятията участие взеха родителите на първокласниците от 1А, 1Б и 1В клас, които също като техните деца под ръководството на г-жа Василка Стойкова – заместник-директор по учебната дейност, се запознаха с начина на работа с приложението за обучение от разстояние в електронна среда – Майкрософт Тиймс.

02.10.2021 г. – Продължава обучението на ученици по проект ”Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Тази седмица ( 27.09 – 01.10.2021 г.) своето обучение за учене в онлайн среда (по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”) преминаха още 5 групи с първолачета. И децата, и г-жа Стойкова- заместник-директор по учебната дейност и учител по Информационни технологии, бяха удовлетворени от съвместната работа с приложението Майкрософт Тиймс. Предстои обучението на още три групи с ученици от първи клас. След това за занимания да се готвят и техните родители, попълнили анкети и заявили своето желание да бъдат включени в групите за обучение на възрастни.

24.09.20212 г. – Своето обучение завършиха първите групи по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

На 24.09.2021 г. завърши обучението на първите четири групи първолачета по проект “Равен достъп до училище в условията на кризи”. С малчуганите от 1. В клас се учихме да работим в приложението Майкрософт Тиймс. Под ръководството на своя учител- г-жа Василка Стойкова, малките ученици се научиха умело да “влизат” в час в електронна среда. Имаше и забавни моменти- танцувахме и пеехме. Гордеем се с вас, деца. През следващите седмици предстои обучението и на учениците от 1.А и 1.Б клас.