Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“

Вход към официалната страница на проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ТУК

Обща информация за проектаТУК

УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

14.10.2023 г. – Родителите на първокласници преминаха обучение по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

На 14.10.2023 г. /събота/ обучение по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” преминаха заявилите желание родители на първокласници.

В рамките на два астрономически часа за всяка група поотделно г-жа Василка Стойкова представи различни платформи за учене в електронна среда и запозна обучаемите детайлно със същността на платформата Microsoft Office и приложението Microsoft Teams. В края на нашата работа си пожелахме здрава и присъствена 2023-2024 учебна година. След приключване на проекта всички ученици и родители, преминали обучението, ще получат сертификати.

10.10.2023 г. – Последни обучения на учениците по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

За периода от 04.10.2023 г. до 10.10.2023 г. своето обучение за учене в онлайн среда (по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”) преминаха още 3 групи с първолачета от 1.в клас и 1 група с ученици от 2. и 3. клас.

И децата, и г-жа Василка Стойкова – заместник-директор по учебната дейност и учител по Компютърно моделиране и информационни технологии, бяха удовлетворени от съвместната работа с приложението Майкрософт Тиймс. Малките ученици се научиха умело да “влизат” онлайн в час.

03.10.2023 г. – Продължава обучението на първокласниците по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

И през тази седмица нашите приключения с първокласниците в света на компютрите продължават с пълна пара. На 02.10.2023 г. и на 03.10.2023 г. умения за работа с Майкрософт Тиймс придобиха още 12 ученици от 1.Б клас. Децата и техният учител г-жа Василка Стойкова с интерес се включваха в събрание в приложението и разговаряха в онлайн среда.

28.09.2023 г. – Още две групи с първокласници преминаха обучение по проект „Равен достъп в условията на кризи“

В периода от 27.09.2023 г. до 28.09.2023 г. още 12 първокласници, разделени в две групи, преминаха своето обучение по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”. Възпитаниците от 1.б клас активно взимаха участие в заниманията с г-жа Василка Стойкова – заместник-директор УД и се научиха как да използват приложението за онлайн обучение – Майкрософт Тиймс. Преминаваха умело от една виртуална класна стая в друга, включваха и изключваха камерите и звука, писаха съобщения. През следващата седмица предстоят занятия с останалата част от учениците от 1.б клас, както и с възпитаниците ни от 1.в клас.

20.09.2023 г. – Започват занятията с първокласниците по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

На 20.09,.2023 г. за трета поредна година училището ни започна работа по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”. Целта на заниманията е първокласниците да се научат как да работят с приложението Майкрософт Тиймс и как да “влязат” онлайн в час. Занятията и през тази учебна година се провеждат от г-жа Василка Стойкова – заместник-директор УД. За периода от 20.09.2023 г. до 26.09.2023 г. своето обучение преминаха 24 учениците от 1.а клас, разделени в четири работни екипа.

УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА

12.12.2022 г. – Обучения на родители на първокласници по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

На 10.12.2022г. (събота) и на 11.12.2022 г. (неделя) своето обучение за учене в електронна среда преминаха желаещите родители на първокласници, които съвместно с ръководителя на групите г-жа Василка Стойкова – заместник-директор УД и учител по Компютърно моделиране и ИТ разучиха приложението Майкрософт Тиймс. Присъствалите ще получат сертификати, удостоверяващи придобитите умения. С тези мероприятия приключиха дейностите в I ОУ “Свети Климент Охридски” – град Пазарджик по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” за учебната 2022-2023 година.

01.12.2022 г. – Успешно завършено обучение на първокласниците по проект „Равен досстъп до училищно образование в условията на кризи“

50 първокласници получиха своите сертификати от г-жа Грета Димитрова – директор на IОУ “Свети Климент Охридски” – град Пазарджик за успешно завършен пълен курс на обучение по проект “Равен достъп училищно образование в условията на кризи“. При провеждането на обучението учениците бяха разделени в осем групи от своя учител г-жа Василка Стойкова – заместник-директор учебна дейност и учител по КМИТ. Първокласниците придобиха умения за работа в електронна среда, като всяка една група от ученици работеше усилено по четири учебни часа, разделени по два часа в два дни. Децата опознаха програмата Microsoft Teams и се научиха как да “влязат” онлайн в час. Мили деца, пожелаваме ви още много успехи!

През следващата седмица предстои обучение да преминат и желаещите родители на първокласниците за придобиване на умения за учене в електронна среда.

17.11.2022 г. – Още 4 групи първокласници преминаха своето обучение за учене в електронна среда

За периода от 14.11.2022 г. до 17.11.2022 г. своето обучение за учене в онлайн среда (по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”) преминаха още 4 групи с първолачета от 1.б клас. И децата, и г-жа Стойкова – заместник-директор по учебната дейност и учител по Компютърно моделиране и информационни технологии, бяха удовлетворени от съвместната работа с приложението Майкрософт Тиймс. Малките ученици се научиха умело да “влизат” онлайн в час.

11.11.2022 г. – Продължава работата по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

За периода от 10.11.2022 г. до 11.11.2022 г. още 13 първокласници придобиха умения за работа в електронна среда. През настоящата учебна година обученията по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се провеждат от г-жа Василка Стойкова – ЗДУД и учител по Компютърно моделиране и ИТ в нашето училище.

В съвместната им работа с учителя учениците от I “А” клас, с класен ръководител г-жа Десислава Хайдукова, се научиха да разпознават приложението Microsoft Teams, да достигнат до класните стаи, да преминават от един екип в друг и да се включат в онлайн урок. Предстоят занятията по проекта и за останалите 25 ученици от I „Б“ клас, с класен ръководител г-жа Ангелина Пенчева.

09.11.2022 г. – Започна обучението на първокласниците по проект „Равен достъп“ – за учебната 2022-2023 година

Приключи обучението на първите две групи първокласници за учебната 2022-2023 година по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, Дейност 2- обучение на ученици.

УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

29.10.2021 г. – Сертификати за първокласниците от участие в проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

57 първокласници от 1. a, 1. б и 1. в клас получиха от директора на училището, г-жа Грета Димитрова, своите сертификати за успешно преминато обучение по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”. Учениците от първите класове, разделени в 12 групи, под ръководството на г-жа Василка Стойкова, заместник-директор по учебната дейност, се обучаваха да работят с приложението Microsoft Teams.

26.10.2021 г. – Обучения на родители на първокласници по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Приключиха обученията по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”. Последни в занятията участие взеха родителите на първокласниците от 1А, 1Б и 1В клас, които също като техните деца под ръководството на г-жа Василка Стойкова – заместник-директор по учебната дейност, се запознаха с начина на работа с приложението за обучение от разстояние в електронна среда – Майкрософт Тиймс.

02.10.2021 г. – Продължава обучението на ученици по проект ”Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Тази седмица ( 27.09 – 01.10.2021 г.) своето обучение за учене в онлайн среда (по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”) преминаха още 5 групи с първолачета. И децата, и г-жа Стойкова- заместник-директор по учебната дейност и учител по Информационни технологии, бяха удовлетворени от съвместната работа с приложението Майкрософт Тиймс. Предстои обучението на още три групи с ученици от първи клас. След това за занимания да се готвят и техните родители, попълнили анкети и заявили своето желание да бъдат включени в групите за обучение на възрастни.

24.09.20212 г. – Своето обучение завършиха първите групи по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

На 24.09.2021 г. завърши обучението на първите четири групи първолачета по проект “Равен достъп до училище в условията на кризи”. С малчуганите от 1. В клас се учихме да работим в приложението Майкрософт Тиймс. Под ръководството на своя учител- г-жа Василка Стойкова, малките ученици се научиха умело да “влизат” в час в електронна среда. Имаше и забавни моменти- танцувахме и пеехме. Гордеем се с вас, деца. През следващите седмици предстои обучението и на учениците от 1.А и 1.Б клас.