Електронен дневник

E-училище

От учебната 2019-2020 година в I ОУ „Свети Климент Охридски“ Пазарджик се въведе нова електронна система. Школо е уеб-базирана електронна система за провеждане на обучение, предназначена за директори, учители, родители и ученици.
Достъпът до електронния дневник на Школо се осъществява от адрес https://app.shkolo.bg/.  За да влезете в системата, трябва да се регистрирате.

Регистрация на родител – Ръководство

В рамките на деня ще Ви бъде активиран профила.