Ученически съвет

Ученическият съвет на IОУ „Свети Климент Охридски“ е организация, чиято работа цели активното участие на учениците в училищния живот, дава гласност на техните идеи и предложения, спомага за комуникацията между учениците, учителите и ръководството.

Мото:  ”Какво да бъде твоето училище?        Решаваш ТИ !

ЦЕЛИ на Съвета? 

  • да засили участието на учениците в организацията на училищния живот
  • да предостави възможност за изява на всеки ученик
  • да осигурява полезна информация по “горещи” въпроси
  • да създава поле за контакти и  нови приятелства 
  • да формира млади лидери

Основни дейности:

  • Седмични срещи 
  •          Дискусии по интересни теми 
  •                 Спортни събития  
  •                      Училищни партита  
  •                                 Благотворителни акции

През учебната 2018/2019г. представителите на Ученическия съвет, към които всеки ученик/учител може да се обърне за информация, идеи, молби и въпроси са:

Божидара Запринова Пепелова – 5 б клас

Виктория Стоянова Кавръкова – 5 б клас

Кристияна Димитрова Пачева – 5 б клас

Полина Лъчезарова Петрова – 5 б клас

Петър Стефанов Бозев – 5 б клас

Мария Тодорова Роглева – 6 б клас

Стефка Василева Маринова – 6 б клас

Димана Тодорова Роглева – 6 б клас

Яница Живкова Илиева – 6 б клас

Миглена Станимирова Станкова – 7 а клас

Ивелина Андреева Андреева – 7 а клас

Председател: Ивелина Андреева Андреева

Зам. председател: Миглена Станимирова Станкова

Какво са емоциите

Емоциите са израза на нашето психично състояние, провокирано от конкретна ситуация в ежедневието ни.

Всяко човешко същество е в състояние да изпита т. нар. базови емоции и те са нещо абсолютно естествено за нас хората. Широко прието е, че базовите емоции са 6: щастлив, тъжен, ядосан, уплашен, изненадан, отвратен.

 

Всеки тип емоция, положителна или негативна, се съпровожда от определена физиологическа реакция и/или от определена мимика на лицето.

Децата учат за емоциите по същия начин, по който се учат да пишат, да четат, да карат колело – като изпробват неща, опитват се да имитират поведение и получават обратна връзка за това, което правят от хората около тях. И също както при останалите неща, които децата учат, едни се справят по-добре, а на други им е по-трудно.

19-ти октомври – Ден в който ние, учениците от Ученическия съвет дискутирахме върху темата: „А вие как се чувствате днес“. Забавно и по интересен начин пресъздадохме нашите емоции върху картонени чинии. Ео и нашите емоционални карти: