НВО 4. и 7. клас

Национално външно оценяване за учебната 2023 – 2024 година


Информацията за прием след СЕДМИ КЛАС може да видите в нашата презентация НВО VII КЛАС – тук

НВО 4. КЛАС

Инструктаж за ученик НВО 4.кластук

НВО 7. КЛАС

Презентация за НВО ⇒ 7. клас – тук

Инструктаж за ученик НВО 7. кластук

Заявление Чужд език – НВО 7. клас, 2024 г. ⇒ тук

Заповед на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас и в 7. клас през учебната 2023/2024 и на графици на дейности ⇒ тук

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас: Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

VІІ клас:

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 час