НВО

Национално външно оценяване за учебната 2020 – 2021 година


Заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език ⇒ тук

Инструктаж за ученик ⇒ тук

Инструктаж за квестора ⇒ тук

Правила за информационна сигурност ⇒ тук

Заповед № РД 09-3566/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за информационна сигурност ⇒ тук

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас и в 7. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности ⇒ тук

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас:

Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

VІІ клас:

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа