НВО


Национално външно оценяване за учебната 2018/2019 г.

Заповед № РД09-1709/29.08.2018 г. на министъра на МОН за определяне на дати за изпитите от НВО за IV и VII клас и График на дейностите на организация тук

Заповед № РД09-3506/03.12.2018 г. на министъра на МОН за провеждане на НВО на учениците в IV клас тук

Изисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците в IV клас през учебната 2018/2019 г. /Приложение 1/