НВО

Национално външно оценяване за учебната 2021 – 2022 година


Информацията за прием след СЕДМИ КЛАС може да видите в нашата презентация НВО VII КЛАС.

НВО 4. КЛАС

Инструктаж за ученик НВО 4.кластук

Правила за информационна сигурност 4. кластук

НВО 7. КЛАС

Инструктаж за ученик НВО 7.класт ⇒ тук

Правила за информационна сигурност 7. клас тук

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас и в 7. клас през учебната 2021/2022 и на графици на дейности ⇒ тук

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас: Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа

Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа

VІІ клас:

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа