Списък услуги

Индикативен списък на услуги, предоставяни от IОУ „Свети Климент Охридски“ град Пазарджик, предоставящо обществени услуги

Приемане и преместване на ученици тук

Валидиране тук

Заявление за валидиране тук

Признаване от чужбина от I  до  VI клас тук

Дубликат тук

Заявление за дубликат тук