Бюджет

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2018 г. тук

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2018 г. тук