Бюджет

Бюджет 2024 г.

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2024 г. ⇒ тук

Бюджет на IОУ „Свети Климент Охридски“ – гр. Пазарджик за 2024 г. ⇒ – тук

Бюджет 2023 г.

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2023 г. ⇒ тук

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2023 г. ⇒ тук

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2023 г. ⇒ тук

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2023 г. ⇒ тук

Бюджет на I ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Пазарджик за 2023 г. ⇒  тук

Бюджет 2022 г.

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2022 г. ⇒ тук

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2022 г. ⇒ тук

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2022 г. ⇒ тук

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2022 г. ⇒ тук

Бюджет на I ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Пазарджик за 2022 г. ⇒  тук

Бюджет 2021 г.

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2021 г. ⇒ тук

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2021 г. ⇒ тук

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2021 г. ⇒ тук

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2021 г. ⇒ тук

Бюджет на I ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Пазарджик за 2021 г. ⇒  тук

Бюджет 2020 г.

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2020 г. ⇒ тук

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2020 г. ⇒ тук

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 31.06.2020 г. ⇒ тук

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2020 г. ⇒ тук

Бюджет на I ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Пазарджик за 2020 г. ⇒  тук

Бюджет 2019 г.

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2019 г. тук

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2019 г. тук

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 30.06.2019 г. тук

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 31.03.2019 г. тук

Бюджет на I ОУ „Свети Климент Охридски“ тук

Бюджет 2018 г.

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2018 г. тук

Справка за изпълнението на делегирания бюджет към 30.09.2018 г. тук