Слънчево букварче

СЛЪНЧЕВО БУКВАРЧЕ – Копие

Слънчевото букварче е електронно помагало, предназначено да подпомогне първокласниците в овладяването на буквите. То стимулира активността на децата чрез ангажирането им в играта на думи. Букварчето предлага стихчета за празниците от българския календар и създава начални умения за добри обноски.

Публикувано в Аз творя. Постоянна връзка.