Логическа задача за пролетната ваканция

Един човек имал кръст с диаманти. Всеки ден той ги броял от долу до горе, от долу на горе и на дясно и от долу на горе и на ляво. Диамантите все били по дванайсет. Веднъж кръстът се счупил и човека го дал на златар за поправка. 
Златарят така поправил кръста, че взел два диаманта, при броенето пак били по дванайсет.
Кои два диаманта е взел?
Публикувано в Математика, Междучасие. Постоянна връзка.