Интегриран урок по Български език и литература и Информационни технологииНа 16.03.2010 г. 6 в клас проведохме часа по БЕЛ в компютърния кабинет с екипа на г-жа Павлова и г-жа Добрева. Темата, върху която работихме, беше „Причастие. Обобщение“. Имахме възможност да работим и обогатим знанията си по граматика на компютър. Ние смятаме, че уроците като този са интересни, нестандартни, забавни, неизморителни. Несъзнателно всички се стремехме да работим бързо и да направим повече упражнения. В пети клас проведохме два интегрирани урока по БЕЛ и вече умело работихме в екип. Решавахме тест на компютъра, като верния отговор давахме с вдигане на картонче със съответната буква. Така всеки ученик на момента разбираше дали вярно е отговорил.Чрез тях ние провокираме мисълта си.

Снимки: Теодора Венчева – 6 а клас
Публикувано в БЕЛ, Училището. Постоянна връзка.