Баба Марта


По стар български обичай на 1-ви март всички българи се закичат с мартенички. Традиция за нашето училище е посещението на 1 март в ЦДГ „Слънчо“ и ЦДГ „Пролет“.
Изработените мартенички от учениците от начална училищна степен радват малките деца от детската градина. Посещението бе реализирано с помощта на учителките на бъдещите първокласници: г-жа Мария Шушнева, г-жа Ваня Куртева и г-жа Валерия Годжунова.

Публикувано в Междучасие. Постоянна връзка.