Интервю с медицинската сестра на училището


Скоро взехме интервю от медицинската сестра на училището – г-жа Анета Карагьозова относно екипа, който подготвя за състезанието „Защита при бедствия, аварии и катастрофи“. Тя ни обучава как да постъпваме при бедствени ситуации, а после практикуваме наученото. През месец април е състезанието между всички училища в областта. То се състои от две части – теория и практика. Радваме се, че винаги сме на почетните първи места и представяме достойно нашето училище.
Екипът се състои от ученици в 6 в клас.
Симеон Марков
Иван Караджов
Лора Попова
Божидара Георгиева
Петя Христова
Теодора Венчева

Какъв е Вашият подход на обучение към екипа?
Екипът е дошъл по желание и затова моят подход е чисто приятелски. Заложила съм на интелигентни ученици, които имат желание да научат нещо ново и да помагат на хората по този начин в бедствени ситуации.
На коя част държите и обръщате повече внимание – на теорията или на практиката? Защо?
Държим на практиката, защото така прилагаме всичко научено.
Как разпределяте различните теми и към коя подхождате първо – бедствия, наранявания… ? Каква е „скалата“ за нови знания?
За нас всички теми са важни и подхождаме с еднаква отговорност към тях. Мотивира ни конкуренцията – колкото по- висока е тя, толкова повече сме мотивирани да знаем.
Приятно ли Ви е да работите с екипа? Според Вас на тях коя част им е по-приятна – теорията или практикуването? Защо?
Изключително ми е приятно. Всички деца са много интелигентни и отговорни. Да работя с тях ми прави удоволствие. Според мен практиката им е по-интересна, защото така прилагат наученото.

Провели интервюто: Лора Попова и Теодора Венчева, VI в клас

Публикувано в Междучасие, Постижения, Училището. Постоянна връзка.