Учители

Педагогическият екип на Първо основно училище „Свети Климент Охридски“, град Пазарджик за учебната 2018/2019 г.

 1. Грета Димитрова – Директор, ХООС
 2. Албена Пепелова – Заместник-директор УВД, география и икономика
 3. Василка Стойкова – Заместник-директор АСД
 4. Спаска Узунова – начален учител
 5. Стоянка Томова – учител в ЦДО
 6. Стоянка Камбурова-Колева – начален учител
 7. Калинка Спасова – начален учител
 8. Ирина Илиева – английски език
 9. Валерия Годжунова – начален учител
 10. Ели Тоткова – учител в ЦДО
 11. Петрана Петрова-Асенова – начален учител
 12. Ангелина Пенчева –  начален учител
 13. Десислава Хайдукова – начален учител
 14. Мая Гаджева – начален учител
 15. Гергана Тодорова – български език и литература
 16. Елена Иванова-Пенова –  английски език, български език и литература
 17. Уляна Данаилова – английски език
 18. Валентина Коцакова – математика
 19. Анета Котулова – математика
 20. Дочка Добрева – информационни технологии, ръководител на направл. „ИКТ“
 21. Стоилка Димитрова – математика, информационни технологии
 22. Цветана Кадьова – история и цивилизация, човекът и общество
 23. Соня Михова – физика и астрономия, човекът и природата
 24. Петя Килова – биология и здравно образование
 25. Виолета Гълъбова – музика
 26. Стефан Камаринчев – домашна техника и икономика, технологии, технологии и прeдприемачество, изобразително изкуство
 27. Петър Нгуен – български език и литература
 28. Георги Руков – изобразително изкуство, ФВС
 29. Гергана Манчева – учител в ЦДО
 30. Петя Докторска – учител в ЦДО
 31. Николай Докторски –  физическо възпитание и спорт
 32. Марияна Костадинова – учител в ЦДО
 33. Севдалина Ангелова-Гъркова – учител в ЦДО
 34. Христина Дерменджийска – логопед
 35. Дамяна Савова – ресурсен учител
 36. Иванка Ангелова – психолог
 37. Илинка Стефанова – география и икономика

Обучение на тема „Стресът в образователната система“ във Велинград с лектор Ани Цолова