Администрация

Ана Пейчинова – счетоводител, тел.: 034 98 81 16

Атанаска Христоскова – касиер, домакин, тел.: 034 98 81 17

Йорданка Убинова – завеждащ, административна служба, тел.: 034 98 81 17

Анета Карагьозова – медицинска сестра

Иванка Ангелова – психолог

Училищна библиотека

работа с ученици:

вторник от 10.30 ч. до 11.30 ч.

сряда от 10.00 ч. до 11.00 ч.

четвъртък от 10.30 ч. до 11.30 ч.

През тази учебна година в училищната библиотека ви очакват приятни изненади от госпожа Петя Докторска :)