За нас

Защо да запишете детето си в Първи клас в нашето училище

Училищен живот

Послучай 109 години от създаването на училището ни, учениците от ЦДО направиха книга „Моето училище“. Целта на проекта беше да се събере информация за историята на училището и неговия патрон,  да се направят снимки от училищния живот. Над книгата работиха Никол и Стоян Николови от III група, Ани Узунова, Маргарита Митринска, Десислава Чорбаджийска от  IV група, Нина Манукова, Албена Михайлова, Йоана Гагова от  V група. Учениците от VI  група изготвиха фотографски материал. Първокласниците изписаха красиво българската азбука.

 

 

 

                                          ЦEЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА 2018/2019 година

Организирането на учениците в целодневно обучение дава възможност за повишаване на качеството на образованието им и за придобиване на нови знания, които ще помогнат за по-успешното продължаване на тяхното обучение. Децата могат да развиват своите творчески способности и да общуват с повече ученици на тяхната възраст.
Заниманията в групите са разделени на три блока и са под формата на учебни часове.

Първият блок е организиран отдих и физическа активност. За учениците това е време за почивка и обяд в училищния стол. По време на отдиха учениците имат възможност да реализират поведенческия си потенциал и да се разтоварят от умственото напрежение.

Вторият блок – самоподготовка. За нея също са отделени  два часа. Часовете за самоподготовка допринасят за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдействат за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулират любознателността и стремежът към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.

Третият блок  са занимания по интереси. В тези часове се постига общодостъпно знание, основано на принципите на толерантност, развиване на личността на ученика чрез специално подбрани дейности – изкуство, наука, дидактични игри и спорт. Часовете от този блок се провеждат в оборудваните помещения за дейност по интереси, в игротеките, компютърните кабинети, в училищната библиотека, физкултурния салон, спортните площадки. След приключване на заниманията за пътуващите ученици е осигурен транспорт.

При нас е забавно и интересно! Убедете се сами!

Конкурс „Клас на месеца“ под мотото „Бъди отговорен-бъди в час“ за месец октомври 2018 год. – 4 в клас с класен ръководител Валерия Годжунова