Родителите на първокласници преминаха обучение по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

На 14.10.2023 г. /събота/ обучение по проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” преминаха заявилите желание родители на първокласници.

В рамките на два астрономически часа за всяка група поотделно г-жа Василка Стойкова представи различни платформи за учене в електронна среда и запозна обучаемите детайлно със същността на платформата Microsoft Office и приложението Microsoft Teams. В края на нашата работа си пожелахме здрава и присъствена 2023-2024 учебна година. След приключване на проекта всички ученици и родители, преминали обучението, ще получат сертификати.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.