Вълнуваща среща на учениците от начален етап с Валентина Стоева – автор на детски книги

На 11. май 2023 г. в IОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Пазарджик на гости беше Валентина Стоева. От 2008 г. тя е активно ангажирана с насърчаването на четенето сред децата. Създател е на специализиран сайт Detskiknigi.com, a през 2013 основава Фондация за насърчаване на четенето „Детски книги“. Носител е на почетния знак „Посланик на библиотеките“ на Българската библиотечно информационна асоциация и на званието „Рицар на книгата“. Член на мрежата на европейските организации за насърчаване на четенето EU Read, докторант по специалност „Теория на четенето“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Желае един ден българските читатели да имат безпроблемен достъп до модерните книги чрез библиотеките, а четенето и грамотността да бъдат на почит в обществото. Насърчава грамотността и детското четене в България повече от 10 години.
Вдъхновителката имаше 3 срещи с ученици от първи, втори и четвърти клас. Запознаха се със заглавия от съответните категории в читателската инициатива „Бисерче вълшебно“. Насочи интереса им към категорията „Нещотърсачи“, в която книгите са свързани с науката, изследователска и практическа дейност. Нашите ученици имаха възможност да черпят вдъхновение за своята читателска дейност от един истински отдаден на мисията си човек, какъвто е Вал Стоева.
Нашата библиотека получи дарение от прекрасни детски книги, за което сме много благодарни!
Дейностите бяха в изпълнение на НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, модул: „Библиотеките като образователна среда„.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.