ПГХХТ – град Пазарджик на гости на седмокласниците в часа по ХООС

По покана на г-жа Грета Димитрова – директор на I ОУ „Св. Климент Охридски“ – град Пазарджик, на 04.04.2023 г. в училището ни гостуваха ученици от ПГХХТ – град Пазарджик съвместно със своя учител по ХООС – г-жа Недялка Стамболиева – ЗДУД.

#ПътуващаЛабораторияПГХХТ гостува на VIIa и VIIб клас в урока по химия: „Изследване на химични процеси с участието на киселини и основи. Откриване на халогениди. Изследване на pH на разтвори на вещества, познати от практиката.“

Учениците съвместно работиха в лабораторното упражнение и експериментираха с голям интерес върху:

📍рН на киселини и основи, и на вещества от бита и практика;

📍Индикатори;

📍Качествени реакции за Cl¯, Br¯, I¯;

📍NaOH + CO2 –-> изненадаааа;

📍CuO + HCl –> интересно 🧪

Създадохме нови приятелства и усмивки грееха на лицата на всички присъстващи.

Разделихме се с пожелание за нови бъдещи срещи в часовете по химия и опазване на околната среда.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.