3D-макет на тема „Природни бедствия“

Ученическият отбор по бедствия, аварии, катастрофи и пожари в I ОУ „Свети Климент Охридски“ – град Пазарджик, под ръководството на г-жа Ели Тоткова – учител в ГЦОУД, изготви 3D–макет на тема „Природни бедствия“. Учениците пресъздадоха своето виждане за това, какво представляват природните стихии.

Училищната комисия по БАКП, в лицето на г-жа Соня Михова, г-жа Ели Тоткова и г-жа Стоянка Камбурова-Колева, информира, че през месеците април и май предстоят още няколко мероприятия, заложени в Плана по БАК за учебната 2022-2023 година.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.