Поклон, Апостоле! – тържество, посветено на Апостол на свободата

150 години по-късно ние, учителите и учениците на I ОУ “Свети Климент Охридски”, гр. Пазарджик, отново скланяме глави в този ден, за да почетем живота на един велик българин, чиито завети отекват дълбоко в душите ни, разтуптяват сърцата ни – с онзи плам, на който е способен само отдаденият докрай на народ и родина.

Празничната програма подготвиха г-жа Петя Асенова- класен ръководител на 3.А клас и г-жа Парашкева Роглева – учител по История и цивилизация. Участие в тържеството взеха учениците ни от 3. А клас и 6. В клас.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.