Нов кът за четене в I ОУ „Свети Климент Охридски“ – град Пазарджик

I ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Пазарджик откри нова училищна библиотека – „кът за четене“ по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 4 „Библиотеките като образователна среда“ .

Целта на инициативата е да създаде интерес и любов към книгата, да формираме навици за четене и умения за учене през целия живот. Със средствата от спечеления проект обзаведохме изнесен кът за четене и закупихме нови книги от популярни и съвременни автори. Посетихме РБ “Никола Фурнаджиев“ и библиотеката към НЧ „Христо Ботев“, където наши ученици взеха участие в изнесени открити уроци. Предстоят ни вълнуващи срещи с български съвременни писатели и автори на детско творчество.

Първите посетители в новата библиотека бяха малките любители на четенето – второкласниците с класен ръководител Мая Гаджева и учител в ГЦОУД Цонка Рабаджийска.

Те поставиха началото на традиция библиотечният фонд да се обогати.

„Най-лесният начин да се убедим, че отглеждаме образовани деца е да им покажем, че четенето носи удоволствие. А това, накратко казано, означава да им намерим такива книги, каквито харесват, да им осигурим достъп до тях и да ги оставим да ги четат…“

Нийл Геймън

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.