Финализиране на проект „Ние сме мостът, не границата“

Успехът на един проект зависи от усилията, ентусиазма, екипната работа и професионалните умения на всички проектни партньори. Точно това беше и разковничето за пълноценно осъществените дейности по нашия двугодишен международен проект „Ние сме мостът, не границата“, финансиран по програма „Еразъм +“.

По повод финализирането на проекта и отчитане на постигнатите резултати в I ОУ „Св. Климент Охридски“ – град Пазарджик се състоя официално заключително мероприятие. Публичната изява премина при подчертан интерес от страна на учители и експерти от област Пазарджик. Събитието бе открито от г-жа Грета Димитрова – директор на училището, и г-жа Албена Пепелова – заместник-директор и координатор на проекта, които представиха пред аудиторията постигнатите резултати от проектните дейности. На срещата беше излъчен и филм, подготвен от г-жа Гергана Манчева, чрез който присъстващите имаха възможност да се запознаят с голяма част от осъществените мероприятия по време на мобилностите. Разказите на участниците в проекта за незабравимите срещи, създадените приятелства, обогатените знания за историята и културата на други държави развълнуваха гостите. Всички се обединиха около мнението, че партньорството между различни организации, обмяната на педагогически идеи и опит и разработването на ресурси с конкретен практикум е ценен опит и гаранция за успех за предаване на граждански ценности на взаимно уважение и толерантност.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.