Съвместна дейност между учител-ученик-родител в подготовката за учебния час по „Човекът и природата“

Под ръководството на г-жа Соня Михова, учител по физика и астрономия и човекът и природата в нашето училище, учениците от 5.а 5.б и 5.в клас изготвиха макети, постери и презентации на тема „Слънчева система“. В подготовката за часа учениците бяха подпомогнати от своите родители, които с ентусиазъм се включиха в изготвянето на материалите. Учениците имаха възможността да представят своите разработки и пред съучениците си.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.