Продължава работата по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

За периода от 10.11.2022 г. до 11.11.2022 г. още 13 първокласници придобиха умения за работа в електронна среда. През настоящата учебна година обученията по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се провеждат от г-жа Василка Стойкова – ЗДУД и учител по Компютърно моделиране и ИТ в нашето училище.

В съвместната им работа с учителя учениците от I “А” клас, с класен ръководител г-жа Десислава Хайдукова, се научиха да разпознават приложението Microsoft Teams, да достигнат до класните стаи, да преминават от един екип в друг и да се включат в онлайн урок. Предстоят занятията по проекта и за останалите 25 ученици от I „Б“ клас, с класен ръководител г-жа Ангелина Пенчева.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.