Книжки “Народни будители”, изработени от учениците от 4.А и 4. Б клас, с класни ръководители г-жа Годжунова и г-жа Спасова

Цветя за Вас, Будители народни,
прекланям се пред Вас на този ден.
Защото с мисли благородни
всеки миг е озарен.

От плодовете на вашето призвание,
нашия език до днес е жив.
Благодарение на вашето старание
света е толкова красив.

Културата ни оцеля през вековете
и заслугата отново е за Вас.
Ето за това поднасям цвете,
защото мислено сте с нас.

Днес учениците от 4.А и 4.Б клас в часа на класа заедно със своите класни ръководители г-жа Валерия Годжунова и г-жа Калинка Спасова изработиха интересни книжки ”Народни будители”. С желание и ентусиазъм изрязваха портретите на будители и залепваха подходящ текст към тях. Децата обогатиха знанията за хората, които са събуждали духовността на българите през най- тежките години на робство.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.