Предстоящо обучение на служителите от I ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Пазарджик

Тема на обучението: „Формиране на ключови умения за работа в екип“

Място на провеждане: гр. Банско „Гранд хотел Банско“

Период на провеждане: 30.10 – 31.10.2022 г.

Начален час: 10.00 ч. на 30.10.2022 г.

Краен час: 12.00 ч на 31.10.2022 г.

Наименование на обучителната организация: „Евроклас – Консулт“ – гр. Пловдив

Брой на участниците: 32

График на обучението тук

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.