1. „В“ клас, с класен ръководител г-жа Марияна Минчева, отбелязаха Празника на биоразнообразието

На 22.05.2022 г. в I ОУ „Свети Климент Охридски“ – гр. Пазарджик учениците от 1. „В“ клас с кл. ръководител Марияна Минчева и техните родители проведоха Празник на биоразнообразието в изпълнение на проект финансиран от фирма „Ди Ес Смит България“ АД. Беше много забавно, различно, вълнуващо и резултата е налице- нова градинка, къщички и хранилки за птици и хотели за насекоми, а децата получиха много подаръци. На празника присъстваха също г-жа Грета Димитрова – Директор на училището и г-жа Цветанка Чочева – гл. експерт в РИОСВ – гр. Пазарджик

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.