Занятие, посветено на действията при бедствия, аварии и катастрофи, с г-жа Тоткова и г-жа Михова

В нашето училище се проведе занятие с ученици от 5., 6. и 7. клас във връзка изпълнение на Плана за защита при бедствия, аварии и катастрофи. Занятието, ръководено от г-жа Ели Тоткова и г-жа Соня Михова имаше за цел да развие умения у учениците за адекватно и ефективно поведение при рискови ситуации. Петокласниците представиха информация за различни видове природни бедствия, която бяха подготвили под формата на табла. Учениците набелязаха примерен план за действие и направиха демонстрация как се подготвя комплект за пътуване при рискова ситуация.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.