Важно! Присъствен образователен процес чрез тестване

Уважаеми родители,

Поради достигната 14- дневна заболеваемост над 250 на 100 000 население в община Пазарджик, от 10.01.2022 г. ще се провежда присъствен образователен процес чрез тестване на учениците, изразили съгласие. За останалите ученици ще се организира обучение от разстояние в електронна среда. 30 минути преди тестването учениците не трябва да са консумирали храна и напитки. Обученията ще се организират съгласно седмичното разписание на паралелките и продължителност на учебните часове за присъствено обучение.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.