Конкурс „Лицата на тормоза“

Координационният съвет за противодействие на училищния тормоз в IОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Пазарджик обявява конкурс на тема:

„Лицата на тормоза“

Творбите да бъдат създадени под формата на презентация. Учениците от всички класове ще могат да се включат, разделени в две възрастови групи: I – IV клас и  V – VII клас.

С участието си те ще допринесат за осветяването на този проблем, за вникване в причините за него, ще споделят своя добър или лош опит да се справят сами или с помощта на възрастните.

Резултатите от конкурса ще играят ролята на обучителни ресурси за учители и родители, които ще могат да погледнат на проблема с тормоза от позицията на дете, а като възрастни да поемат отговорност и да потърсят по-ефективни решения.

Теми на творбите

Предложенията могат да включват примери за директен тормоз /физически, вербален/ и индиректен тормоз/кибер тормоз.

Презентацията може да бъде създадена от гледна точка на агресора, жертвата или свидетеля.

Изисквания

Предложенията могат да съдържат от 10 до 20 слайда

Участието може да е индивидуално и/или групово

На първия или последния слайд да бъде написано име, фамилия и клас на участника/ците.

Срок: 03.11.21г. до 10.11.2021г. при психолога

Оценка на кандидатурите

Кандидатурите ще бъдат оценявани в зависимост от:

Съответствие с темата

Послание

Визуална атрактивност

Авторска оригиналност

Конкурсът ще бъде разделен на две категории:

Ученици от I – IV клас

Ученици от V – VII клас

Творбите ще бъдат оценявани от членовете на Координационния съвет в състав:

Ваня Ангелова – психолог и председател на Координациония съвет

Ани Пенчева – начален учител

Георги Руков – учител по изобразително изкуство

Виолета Гълъбова – учител по музика

Петър Нгуен – учител по български език и литература

Наградените творби ще бъдат представени пред родители, учители и ученици на

16.11.21г. на Вечер на толерантността

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.