Кандидатстване по НП „Отново заедно“

Педагогическият съвет при I ОУ „Свети Климент Охридски“ – град Пазарджик взе решение училището да кандидатства по НП „Отново заедно“. Имаме право да сформираме две групи от по 10 ученици: една в начален етап и една в прогимназиален етап. Лагерът, финансиран от НП „Отново заедно“ ще се проведе на Българското Черноморие от 18.08.2021 г. до 23.08.2021 г.

Желаещите трябва да подадат заявление в деловодството на I ОУ „Св. Кл. Охридски“ – град Пазарджик до 09.07.2021 г. Комисията, избрана на педагогически съвет /Протокол №10 /23.06.2021 г./ в срок до 13.07.2021 г. ще класира желаещите ученици и ще обяви резултатите на сайта на училището.

Заявление за кандидатстване можете да изтеглите – тук.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.