„Пътешествие в Космоса“ с IV ГЦДО и г-жа Ели Тоткова

Урокът „Пътешествие в Космоса“ е част от програмата на проект за изучаване на Космоса и Слънчевата система. Той вдъхнови децата да се развиват в сферата на науката и технологиите, насърчи ги  да ескпериментират и разсъждават , а не просто да запомнят и възпроизвеждат информация. В програмата бяха включени разнообразни дейности  като проектиране и изработване на ракета, сглобяване на роботи, запознаване с 3Д холограма, работа с научни и технически конструктори, интерактивни материали .

Пътешествието в Космоса ни провокира и вдъхновява да опознаем света на науката и технологиите, инженерството и математиката. Надявам се проектното ни обучение да продължи и догодина с нови дейности ,в които ще включим наблюдение на звездното небе с  училищния телескоп.

Публикувано в Uncategorized. Постоянна връзка.