Съобщение

ЗА ДЕНЯ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ – 08.05.2020 г. СЕ НАЗНАЧАВАТ:

ДИРЕКТОР – МАРТИН ТОДОРОВ – VII В КЛАС

ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО УВД – АЛБЕНА МИХАЙЛОВА – V В КЛАС

ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО АСД – КРАСИМИР МРЪВКАРОВ – V Б КЛАС

ПСИХОЛОГ – СТЕФАНИ ГЪРЕВА – VII Б КЛАС

Публикувано в Mеждучасие, Междучасие, училище. Постоянна връзка.