Предстои Ден на ученическото самоуправление

Уважаеми колеги, скъпи ученици,

традиционно на 9-ти май провеждаме „Ден на ученическото самоуправление“.И въпреки нетрадиционната обстановка сега, искам да ви призова отново да бъдете активни и да вземете участие в нашия „Онлайн ден на Ученическото самоуправление“, /който тази година ще се проведе на 08.05.2020 г./, показвайки своите лидерски качества, организаторски умения, инициативност и самоконтрол.

Позициите, за които може да кандидатствате са:

Директор – 1

Заместник директор по учебната  дейност – 1

Заместник директор по административно стопанска дейност – 1

Психолог – 1

Ресурсен учител – 1

Логопед – 1

Желаещите да заемат предложените длъжности могат да подадат своята кандидатура, в която да аргументират своето желание, чрез мотивационно писмо до 04.05.2020 г. на имейла на психолога: psiholog_angelova@abv.bg

Одобрените ще бъдат обявени на: 06.05.2020 г. на страницата на училището във фейсбук и на сайта на училището.       Кандидатите за учители по съответните предмети в класовете следва да уточнят участието си в Деня  на самоуправлението  с учителите до 07.05.2020 г.

Психолог: Иванка Ангелова

Публикувано в Mеждучасие. Постоянна връзка.