„Стъпала на знанието“

На 22.11.2019 г. във връзка със 110 г. от основаването на IОУ „Св. Кл. Охридски“ се проведе съвместна изява, организирана от Петя Докторска и Албена Пепелова. Отличените презентации от конкурса „Моето училище“ бяха представени от техните автори:Теодор Кишов, Юлияна Бирова,екип от Божидара Пепелова и Деница Попова – ученици от VI б клас. Децата от групата по интереси „Поуки от миналото“ подготвиха викторина „Стъпала на знанието“, като еквивалент на постерите, поставени на стъпалата на Нашето училище. Зададени бяха въпроси от всички области на изучаваните предмети, на които публиката отговаряше с огромен интерес.

Публикувано в Mеждучасие, Върхове, Климентови дни, Постижения, училище, Училището. Постоянна връзка.