Педагогически форум

Днес ,25.06 .2019г. Община Пазарджик организира педагогически форум „Обмен на добри практики, показани в конкурса „Клас на месеца”, обявен от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН). Форумът се проведе в Пленарната зала на Община Пазарджик. На събитието добри практики представиха учителите, които са участвали с номинации в конкурса „Клас на месеца” през учебните 2017/2018 и 2018/2019 г. Всеки от тях показа своята работа с учениците в клас и извън класната стая, иновативни дейности, благотворителни инициативи, примери за толерантност и разбирателство, подкрепа и сътрудничество. Участници във форума от нашето училище бяха г-жа Валерия Годжунова и психолога на училището г-жа Ваня Ангелова. От името на ръководството на училището и учениците от lV“в“клас кметът на Община Пазарджик г-н Тодор Попов получи Благодарствено писмо. Това предизвикателство обедини още повече учениците ни и ги научи да бъдат по- толерантни. За нас е чест да носим отговорността на приза „Клас на годината“. Обещаваме да не спираме да сеем зрънцата на доброто – да го носим в себе си и да го предаваме на всички около нас.

Публикувано в Върхове, училище, Училището. Постоянна връзка.