Околната среда – това сме аз и ти

Днес, 17.04.2019 г., в пленарна зала на Община Пазарджик бяха отличени участниците в инициативата „Рециклиращо предизвикателство“ на ЕКОПАК България и Община Пазарджик . Наградени в I-вия етап са учениците от IV в клас с класен ръководител г-жа Валерия Годжунова, които събраха 368,200 кг пластмасови отпадъци от опаковки и спечелиха III-то място, и парична награда от 200 лева.

Във II-ри епат на „Рециклиращото предизвикателство“ IОУ „Св. Климент Охридски“ спечели Първа награда и 3 000 лева в състезанието за училище, провело 44 еко часове. С голям професионализъм и ентусиазъм учители и ученици проведоха уроци, възпитаващи подрастващото поколение в грижа за природата и опазването на околната среда.

Снимките са направени от бащата на Алекс – Емил Захариев и учителите В. Годжунова и П. Докторска.

Публикувано в Върхове, Земята, Любопитно, Начало, Постижения, училище, Училището. Постоянна връзка.