ОБЯВЛЕНИЕ

За набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019 г./2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г., съгласно Постановление №32 от 22.02.2019 г.

Публикувано в училище, Училището. Постоянна връзка.