Ние най-обичаме подаръците :)

Днес, 28.03.2019 г. в IOУ „Св. Кл. Охридски“ заедно с представители на Регионалната дирекция по горите гр. Пазарджик бе отбелязана „Седмицата на гората“.


Гости на събитието бяха зам. директор инж. Цветко Видев и служители. Учениците от 4 б и 4 в класове с кл. ръководители Калинка Спасова и Валерия Годжунова изнесоха музикално-поетична програма посветена на гората. Топло приветствие отправи зам. директорът г-н Водев. Той им завеща са се грижат за дръвчетата, защото те ще останат и за бъдещите поколения. Инспекторите показаха как се засажда дръвче. Децата с голямо вълнение и ентусиазъм засадиха подарените дървета – атласки кедър и мъждрян. Когато гостите си тръгваха, учениците обещаха, че ще се грижат за дръвчетата. Снимките са авторско право на старши учител Валерия Годжунова. Информация в регионална медия тук

Публикувано в Земята, Любопитно, Междучасие, Начало, Училището. Постоянна връзка.